Câu đố về thực vật:

Ngày thì em ngủ lơ mơ
Đến đêm tỉnh giấc hương đưa ngạt ngào
Là hoa gì?