Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Buồn vui giấu kín trong lòng
Chuyện người thì cứ truyền rao nhà nhà?