Câu đố về đồ vật:

Một cây thẳng cứng đứng giữa trời
Mọc ra chiếc lá bồng bềnh trắng phau?