Câu đố về địa danh - câu đố về các con thác - biển - hồ:

Quê em ở tận xứ xa
Quanh năm mang sắc vàng tươi rực trời?