Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê em ở tận miền Tây
Có chùa cúng Phật, dơi về trú chân?