Câu đố về động vật:

Chim gì ăn tối, âm thầm đó ai