Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê em nước nổi quanh năm
Có sếu đầu đỏ, điền thanh hoa vàng