Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê em núi Ân, sông Trà
Đố anh, đố chị biết là nơi đâu?