Câu đố về các hiện tượng tự nhiên:

Thân em trăng trắng xốp mềm

Nước vào thì sủi bọt lên tức thì?