Câu đố về động vật:

Mắt tròn tai nhỏ mặt xinh
Bước đi uyển chuyển thân mình nhẹ tênh
Là con gì?