Câu đố tổng hợp:

Hoa gì màu tím
Mà ở dưới sông
Bồng bềnh theo nước
Trôi đi khắp dòng
Là hoa gì?