Câu đố về động vật:

Cá gì trốn học, nhảy rào rong chơi?