Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê em có Cống Vàm Hồ
Có sân chim rộng, cánh cò trắng bay?