Câu đố về thực vật, hoa quả:

Mỗi năm tàn lụi một lần
Đầu xuân tới lại đâm nhanh tươi xanh
Quả tròn, gai nhọn bao quanh
Đỏ như đốm lửa, thắp canh trước nhà.
(Là quả gì?)