Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Quê em bát ngát dừa xanh
Ba Tri biển bạc, Cái Mơn cây vườn?