Câu đố về các hiện tượng tự nhiên, vũ trụ và con người:

Quê cha thì ở trên trời
Quê mẹ dưới đất hai nơi hóa gần
Đường xa đâu ngại mỏi chân
Mùa hè thì bão, đông xuân thì gây.
(Là gì?)