Câu đố về thức ăn:

Quê anh ở tận Thừa Thiên
Da anh vàng ruộm, ai mà chẳng mê?