Câu đố về vật dụng:

Anh đi trước có sừng, có mỏ
Tôi theo sau mình nhỏ chân dài.
Là cái gì?