Câu đố về các phương tiện giao thông vận tải:

Có mũi mà chẳng có mồm
Thế mà đến bến chuyên môn ăn hàng.
(Là gì?)