Câu đố về đồ vật:

Quanh năm nằm cạnh cửa nhà
Đi ra thì khóa, bước vào mở ra?