Câu đố chữ gì:

Quanh năm lấy nước làm nhà
Một ngày xa nước là xa cõi đời
Rủi thay cờ bị cuốn rồi
Là đau lắm đấy, kêu trời mất thôi?