Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Khác gì một quả trứng gà
Qua qua lại lại luôn luôn chẳng ngừng