Câu đố về vật dụng:

Có mặt chẳng mũi giống ai
Ruột đây bông trắng chẳng ai giống mình
Là cái gì?