Câu đố về thức ăn:

Quanh năm em sống trong bùn
Xuân về, tết đến ngọt ngào thân em?