Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Một tay bế lũ con thơ
Một tay giành lấy mà đưa nhận bùn?