Câu đố về cây:

Quả mọc bốn bên, xanh trên chín dưới
Cứ nghe tên gọi chẳng thiếu, chẳng thừa?