Câu đố về thực vật và hoa quả:

Áo đơn áo kép, đứng nép bờ ao.
(Là cây gì?)