Câu đố về động vật:

Chim gì chót vót trên cành tre cao?