Câu đố về thực vật và hoa quả:

Quả gì vỏ sắc vàng tươi
Ruột ăn thơm ngọt, mọi người đều ưa.
Chỉ riêng mấy chú trò hư
Mùa thi rất sợ, rất lo dẫm vào?
(Là quả gì?)