Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì thờ mẹ kính cha?