Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào có con sông Hồng
Có phố “Kẻ Chợ”, đông người bán buôn?