Câu đố về thực vật, hoa quả:

Quả gì ta để ta chơi trong nhà?