Câu đố về vật dụng:

Bốn bề thành lũy xây cao
Hai bên tướng sĩ cùng vào tiến công
Là cái gì?