Câu đố quả gì:

Quả gì sừng sững ngàn năm
Nuôi cây, dưỡng thú hiên ngang giữa trời?