Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông nghe êm ấm trẻ già
Ngọn nguồn do bởi ba nhà mà ra?

Đố là sông gì?