Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Quả gì ruột đặc sắt gang
Rất là hâm mộ trong làng thể thao?