Câu đố hạt gì:

Hạt gì thơm phức, vị cay
Thân đen đủi tựa đêm dây bạn ơi?