Câu đố về đồ vật:

Quả gì mà chẳng ai ăn
Cứ đứng bên ngoài, hò hét “dô, dô”?