Câu đố về động vật:

Có cánh mà chẳng biết bay
Sống nơi Bắc Cực thành bây đông vui
Lạ chưa chim cũng biết bơi
Bắt cá rất giỏi, bé ơi chim gì?
(Là chim gì?)