Câu đố về con người - công việc - cuộc sống:

Một nhà hai cửa như nhau.
Chẳng hề phân biệt, cùng vào, cùng ra
Suốt đời làn gió thoảng qua
Cửa mà hết gió, chủ nhà chết theo?