Câu đố về đồ vật:

Quả gì không ở cây nào
Không chân, không cánh, bay cao, chạy dài?