Câu đố về địa danh - câu đố về vịnh - cửa- châu - cảng:

Châu nào “ôn đới” quanh năm
Cách ngăn châu Á: dãy dài U-ran?