Mùng một tết con thường nhìn thấy hoạt động múa lụa, múa lân hay múa lửa

Câu đố về ngày tết:

Mùng một tết con thường nhìn thấy hoạt động múa lụa, múa lân hay múa lửa

Đáp án: Múa lân

Kém gì Yên Đổ khi xưa, năm bốn bốn tuổi đi thi đậu liền, ba kỳ Hương, Hội thêm Đình, đỗ đầu lại trúng Trạng nguyên Ất Mùi, làm quan nhà Mạc không vui, cáo quan ở ẩn, Sấm vang Trạng Trình?

Câu đố về các nhân vật lịch sử:

Kém gì Yên Đổ khi xưa
Năm bốn bốn tuổi đi thi đậu liền
Ba kỳ Hương, Hội thêm Đình
Đỗ đầu lại trúng Trạng nguyên Ất Mùi
Làm quan nhà Mạc không vui
Cáo quan ở ẩn, Sấm vang Trạng Trình?

Đáp án: Nguyễn Bỉnh Khiêm

Hoa gì chỉ nhớ mùa hè, rung rinh trước gió, đỏ hoe bên đường?

Câu đố về hoa:

Hoa gì chỉ nhớ mùa hè
Rung rinh trước gió, đỏ hoe bên đường?

Đáp án: Hoa phượng

Sông gì chia cắt, phân tranh, Trịnh - Nguyễn hai đầu, nức nở triền miên?

Đố vui động vật: Truyện cổ tích ngày xửa xưa, Có con chim lớn, cánh vừa sải to

Truyện cổ tích ngày xửa xưa,
Có con chim lớn, cánh vừa sải to,
Cắp mang công chúa ngây thơ,
Thạch Sanh nhìn thấy bất ngờ giương cung,
Bị thương chim cố vẫy vùng,
Bay về hang động núi rừng mờ xa.

Truyện cổ tích ngày xửa xưa, Có con chim lớn, cánh vừa sải to, Cắp mang công chúa ngây thơ, Thạch Sanh nhìn thấy bất ngờ giương cung, Bị thương chim cố vẫy vùng, Bay về hang động núi rừng mờ xa.

Là chim đại bàng

Vừa bằng hột lạc, trong nạc ngoài xương.

Câu đố về động vật:

Vừa bằng hột lạc, trong nạc ngoài xương.
(Là con gì?)

Đáp án: Con ốc vặn

Đố ai nổi sáng sông, rừng Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương Vân Đồn cướp sạch binh cường Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?

Đố ai nổi sáng sông, rừng

Đã vui Hàm Tử lại mừng Chương Dương

Vân Đồn cướp sạch binh cường

Nồi bàng mai phục chặn đường giặc lui?

 

Đố các bạn là Ai??

Hưng Đạo Vương Trần quốc Tuấn

Họ là nước, tên người trời, mỗi năm chỉ nở hoa tươi một lần, là hoa gì?

Câu đố về thực vật:

Họ là nước, tên người trời
Mỗi năm chỉ nở hoa tươi một lần
Là hoa gì?

Đáp án: Hoa thủy tiên

Sông gì chia cắt, phân tranh, Trịnh - Nguyễn hai đầu, nức nở triền miên?

Câu đố về địa danh - câu đố về các con sông:

Sông gì chia cắt, phân tranh
Trịnh - Nguyễn hai đầu, nức nở triền miên?

Đố là sông gì?

Đáp án: Sông GianhNước xanh, xanh đến lạ lùng, rùa thiêng ẩn hiện vẫy vùng đâu đây, mỗi khi ngắm mặt hồ này, nhớ người cứu nước với cây gươm thần.

Câu đố về các doanh nhân và địa danh lịch sử:

Nước xanh, xanh đến lạ lùng
Rùa thiêng ẩn hiện vẫy vùng đâu đây.
Mỗi khi ngắm mặt hồ này
Nhớ Người cứu nước với cây gươm thần.
(Là hồ nào?)

Đáp án: Hồ Gươm