Câu đố về quả:

Quả gì dùng để gội đầu
Mượt mà mái tóc, ai nhìn cũng yêu?