Câu đố về các loài động vật:

Con gì xe cát biển Đông
Nhọc nhằn mà chẳng nên công cán gì?