Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào Đề Thám khởi binh
Chống Tây, diệt Pháp địa hình hiểm nguy?