Câu đố về vật dụng:

Quả gì đen trắng hai màu
Bay cao, chạy khỏa dãi dầu nắng mưa
Là quả gì?