Câu đố về thực vật và hoa quả:

Quả gì da nhẵn như bào
Chín rồi vàng óng như màu nắng tơ.
Một vùng ngan ngát hương đưa
Gợi thương cô Tấm chuyện xưa bồi hồi?
(Là quả gì?)