Câu đố về địa danh - câu đố về tỉnh - thành - địa phương:

Nơi nào được gọi làng Sen
Quê hương của vị Cha già kính yêu?