Câu đố về đồ vật, công cụ sản xuất:

Quả gì chẳng chín, chẳng xanh
Chỉ rõ nặng, nhẹ trên "cành" vắt ngang?
(Là quả gì?)